Hevosen hävittäminen

Sivun tulostus

Hevosen teurastaminen

Hevonen voidaan teurastaa elintarvikkeena käytettäväksi, kun se on rekisteröity (oltava tunnistusasiakirja mukana teurastamolle vietäessä), eikä sitä ole lääkitty tuotantoeläimille kielletyillä aineilla.

Hevosen elopainosta noin puolet on lihaa. Liha voidaan joko hyväksyä kokonaan tai osittain elintarvikkeena käytettäväksi tai hylätä kokonaan. Hylkäämisperusteita ovat mm. vakava sairaus, suuri kasvainten määrä, hevosen lääkintä tai sen kuihtuneisuus.

Hevosta, jonka teurastamista ei ole kielletty, saa lääkitä vain tuotantoeläimille hyväksytyillä lääkeaineilla, sekä hevoselle välttämättömillä lääkeaineilla, jotka on lueteltu ns. hevoslääkelista-asetuksessa (Komission asetus (EU) 122/2013). Hevoslääkelistassa mainitulla lääkeaineella lääkityn hevosen saa teurastaa elintarvikekäyttöä varten kuuden kuukauden varoajan kuluttua. Hoitavan eläinlääkärin on tehtävä kyseisestä lääkityksestä merkintä hevosen tunnistusasiakirjaan. 

Rekisteröimätöntä hevosta saa lääkitä vain tuotantoeläimille hyväksytyillä lääkevalmisteilla. 

Hevonen asetetaan elinikäiseen teurastuskieltoon, kun sen lääkinnässä käytetään tuotantoeläimille kiellettyjä lääkeaineita. Eläinlääkärin on saatava hevosenomistajalta suostumus hevosen lääkitsemiseen teurastuskiellon aiheuttavalla lääkeaineella. Elinikäiseen teurastuskieltoon johtavia lääkeaineita ovat mm. metronidatsoli ja kloramfenikoli. Hevosen tunnistusasiakirja on lähetettävä Suomen Hippos ry:hyn teurastuskiellon vahvistamiseksi.

Lisätietoja hevosiin liittyvistä ohjeista löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Fimea:n luettelo lääkeaineista ja ihmisille tarkoitetuista valmisteista, joita saa määrätyin ehdoin käyttää tuotantoeläimillä. Dnro 000153/06.08.00.18/2019 

Lisätietoa teurastusta koskevasta ketjuinformaatiosta.

Hevosia vastaanottavia teurastamoja:

 • IITTI: Liha REM Oy, Kymenrannantie 106, 47400 Kausala. www.liharem.com
 • ISOKYRÖ: Hahtolan Liha Oy, Seljäntie 61, 61550 Orismala. www.hahtolanliha.fi
 • KEMI: Veljekset Rönkä Oy, Mahlatie 7, 94200 Kemi. www.ronka.fi
 • KONTIOLAHTI: Tmi Kontiolahden Tukuturkis, Heikkilän tilateurastamo, Heikkiläntie 6, 81120  Katajaranta. 
 • LAVIA: Tourun tilateurastamo, Touruntie 27, 38600 Lavia.
 • MAARIANHAMINA: W. J. Dahlman Ab, PB 78, 22100 Mariehamn. www.dahlmans.ax
 • MUHOS: Viskaalin teurastamo, Tmi Heikki Räinä, Viskaalintie 54, 91510 Rova. www.viskaalin.fi
 • POLVIJÄRVI: Polvijärven liha-aitta, Kinahmontie 31, 83700 Polvijärvi. www.liha-aitta.com
 • PÄLKÄNE: Strutsitila Syrjynen, Kirvuntie 76, 36600 Pälkäne. www.strutsitila.com
 • SASTAMALA: Liha Hietanen Oy, Pääkkösentie 59, 38200 Vammala. www.lihahietanen.fi
 • ULVILA: Tilateurastamo Vuorenmaa, Kullaantie 414, 28260 Harjunpää. www.tilateurastamovuorenmaa.fi
 • URJALA: Paijan Tilateurastamo, Saarikontie 141, 31700 Urjala. www.paijantilateurastamo.net

Hautausmaat ja krematoriot:

Eläinten hävityslaitos:

Hevosen hautaaminen

Yksittäisten hevosten hautaaminen on sallittua koko Suomessa tietyin ehdoin.

 • Hautaamisesta ei saa aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.
 • Hevosta ei saa haudata pohjavesialueelle, vedenottamon suoja-alueelle tai 250 m lähemmäs kaivoa eikä vesistöön viettävään rinteeseen.
 • Hautauspaikan maan on oltava niin tiivistä, että valumavedet eivät pääse ympäristöön tai vesistöön.
 • Ruhoa ei saa haudata alueelle, joka tullaan kyntämään pian hautaamisen jälkeen.
 • Ruho on haudattava riittävän syvälle ja peitettävä välittömästi hautaamisen jälkeen. Yksittäisiä eläimiä haudattaessa alle 40 kilogramman painoiset eläimet on peitettävä vähintään puolen metrin paksuisella ja yli 40 kilogramman painoiset eläimet vähintään yhden metrin paksuisella maakerroksella.
 • Tarvittaessa ruho on kalkittava tai käsiteltävä desinfiointiaineella taudinaiheuttajien tuhoamiseksi.
 • Ruhoa ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa.
 • Lisätietoja aiheesta antavat kunnaneläinlääkärit ja kunnan ympäristönsuojelusihteerit.

Hevosen hautaamista säätelevät mm. Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015), Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EY N:o 1069/2009) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä (sivutuoteasetus) ja sen toimeenpanoasetus (EU) N:o 142/2011 sekä kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset ja ympäristönsuojelumääräykset.

 

Päivitetty 20.2.2019