Ruokavirasto: Hevosten passien säilytyksessä ja lääkekäytössä parannettavaa 20.06.2019

Sivun tulostus

Ruokavirasto toteutti vuonna 2018 hevostalleille suunnatun valvontaprojektin, jossa tarkistettiin hevosten lääkekirjanpidon lisäksi  myös tallilla pidettyjen hevosten tunnistusasiakirjat eli hevospassit. Projektissa tarkistettiin 69 tallia, joista kymmenellä todettiin hyvät lääkekäytön ja lääkekirjanpidon käytännöt. Lääkkeiden käyttöön liittyviä puutteita oli 74 % talleista. Hevosen passi on oltava aina saatavilla siinä pitopaikassa, missä hevosta pidetään. Valvonnassa passit olivat tarkistettavissa vain 25 tallilla.

Lue lisää valvontaprojektin tuloksista sekä lääkitsemislainsäädännön vaatimuksista Ruokaviraston sivuilta.